Servicii

 

DRU-PO S.R.L. elaborează în principal următoarele servicii: Studii de fezabilitate/D.A.L.I., Studii topografice, Studii hidrologice, Proiecte tehnice, Servicii de consulting şi engineering, Documentații pentru obținere avize/autorizații de gospodărire a apelor, Documentații pentru obținere avize/acorduri/autorizații, Servicii de verificare tehnică proiecte și Asistență tehnică în următoarele domenii: investiții, reparații/întreținerii, dezvoltare şi modernizare de drumuri şi poduri.

Servicii de proiectare

 

Studii de Fezabilitate/D.A.L.I.:

 •  Evaluări tehnico-economice pentru proiectele de infrastructură
 •  Dezvoltarea strategiilor de implementare și planificare

Proiectare Drumuri:

 • proiectare şi consultanță pentru lucrări de drumuri naționale, județene, comunale, străzi, alei, accese, drumuri forestiere şi industriale;
 • proiectare drumuri in ansambluri rezidențiale;
 • proiectarea de drumuri private;
 • proiectare de amenajări stradale;
 • proiectare lucrări de semnalizare rutieră şi siguranța circulației (marcaje, indicatoare şi elemente semnalizatoare);
 • proiectare de drumuri industriale;
 • amenajări parcări;
 • amenajări de sistematizare verticală în ansambluri de locuințe;

Proiectare Poduri:

 • Proiectare poduri, pasaje şi viaducte;
 • Proiectare apărări de maluri şi ziduri de sprijin;

Consultanță Tehnică:

 • Asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor de drumuri și poduri;
 • Optimizarea soluțiilor tehnice și economice;