Finanțare

finantare

Investiții pentru modernizarea SC DRU-PO SRL, prin construire sediu firmă și dotare cu active

 

Proiectul  ”Investiții pentru modernizarea SC DRU-PO SRL, prin construire sediu firmăși dotare cu active”, cod MySMIS 313583, finanțat prin Programul Regional 2021-2027  este implementat de către DRU-PO SRLși are o valoare totală de 1.797.195,99 lei, din care 980.597,93 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Regional 2021-2027 este implementat la nivel regional de către ADR Nord Est în calitate de Autoritate de Management, ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord Est. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 05.06.2024 – 05.06.2026.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii.

Obiective specifice ale proiectului:

OBIECTIV 1: Creșterea capacității productive a societății prin construcția unui spațiu pentru prestarea serviciilor și dotarea acestuia cu active corporale și necorporale;

OBIECTIV 2: Asumarea de către DRU-PO SRL a respectării principiilor privind obiectivele de mediu și respectarea principiului DNSH Do no significant harm prin achiziționarea de instalații care folosesc surse de energie regenerabile;

OBIECTIV 3: Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a 3 persoane dintre care cel puțin o persoană aparținând unei categorii defavorizate şi adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilități.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: : Impactul proiectului asupra activității societatii DRU-PO SRL este unul puternic, deoarece va produce efecte atât asupra costurilor si veniturilor societatii, cât si asupra colaborarii acesteia cu clientii si furnizorii existenti si potențiali. Proiectul va conduce la dezvoltarea regiunii prin extinderea capacității de prestare a serviciilor, respectiv prin crearea a trei noi locuri de muncăși îmbunătățirea egalității de șanse.

dru-po_logo_suceava_static

 

 

Reprezentant legal, Dobrea Climec Niculai

Email: dru.po.sv@gmail.com

Telefon: 0770747018

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați mfe.gov.ro

regionordest