Despre noi

 

DRU-PO S.R.L. este o societate specializată în proiectarea de drumuri și poduri (cod CAEN – 7112 „Activități de inginerie şi consultanță tehnică legate de acestea”), cu o vastă experiență în domeniul infrastructurii rutiere. Cu sediul în Suceava, România, compania se distinge prin calitatea superioară a serviciilor oferite și prin angajamentul față de inovație și durabilitate.

Domenii de activitate:

 • Proiectare drumuri si poduri
 • Consultanță si asistenta tehnica
 • Studii de fezabilitate și evaluări tehnico-economice
 • Verificare tehnica proiecte
 • Elaborare Studii hidrologice si documentații pentru obținere avize/autorizații de gospodărire a apelor;
 • Proiectare drumuri forestiere
 • Proiectare lucrări de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României in clasa III.

Valori și Principii:

DRU-PO SRL se bazează pe câteva principii fundamentale care îi ghidează activitatea:

 • Calitate: Livrarea de proiecte care respectă cele mai înalte standarde și norme în vigoare.
 • Inovație: Aplicarea celor mai recente tehnologii și metode de proiectare în infrastructura rutieră.
 • Sustenabilitate: Promovarea soluțiilor care minimizează impactul asupra mediului și contribuie la dezvoltarea durabilă.
 • Colaborare: Lucrul în echipă și colaborarea cu clienții și partenerii pentru a înțelege și satisface cerințele acestora.
 • Profesionalism: Respectarea angajamentelor, transparență și comunicare eficientă în relațiile de afaceri.

Toate proiectele sunt executate cu respectarea standardelor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare.

Echipa:

Echipa societății DRU-PO SRL este formată din profesioniști calificați, ingineri de drumuri și poduri, manageri de proiect, verificatori de proiect, etc.. Aceștia își combină cunoștințele și experiența pentru a oferi soluții personalizate și eficiente pentru fiecare proiect, asigurând succesul și satisfacția clienților.

Prin angajamentul său față de excelență și inovație, S.C. DRU-PO SRL continuă să fie un lider în domeniul proiectării drumurilor și podurilor, contribuind la dezvoltarea infrastructurii și la îmbunătățirea conectivității și siguranței rutiere.

proiect