Certificări

Certificări și atestări deținute

  •  Certificat SR EN ISO 9001:2015 Nr. 311-052/004 din 10.12.2021;
  •  Certificat SR EN ISO 14001:2015 Nr. 166/046C/004 din 10.12.2021;
  • Certificat Nr. 255 din 05.07.2023 pentru elaborare Studii hidrologice și elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor;
  • Certificat de atestare Nr. 371 din 16 decembrie 2020 pentru proiectare de drumuri forestiere;
  • Certificat nr. 2741 din 28.11.2023 pentru proiectare lucrări de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României în clasa III, eliberat de ANCPI.